Ako vypočítam splátku hypotéky?

Na výpočet splátky hypotéky poslúži hypotekárna kalkulačka. Obsahuje finančné výpočty potrebné na zistenie výšky splátky, úrokov zo zostatku úveru, výpočet doteraz zaplatených peňazí, koľko zo zaplatených splátok sa použilo na úroky a koľko na splatenie istiny. V neposlednom rade si pomocou hypokalkulačky viete vypočítať orientačný zostatok úveru. Tento zostatok sa Vám hodí, ak sa neskôr rozhodnete refinancovať hypotéku, teda hypotekárny úver preniesť do inej banky.

 

Závislosť výšky splátky hypotéky od doby splácania

Výška splátky sa vypočíta ako funkcia výšky čerpaného úveru, úrokovej sadzby a doby splácania. Platí, čím vyššia úroková sadzba, tým vyššia splátka úveru pri rovnakej dobe splácania. Čím dlhšia doba splácania tým nižšia splátka. Pretože pri dlhšej dobe splácania sa viac preplatí na úrokoch splátka neklesá lineárne.

Výška splátky závislá od doby splácania hypotáky

 

Závislosť výšky splátky hypotéky od úrokovej sadzby

Priebeh funkcie doby splácania a výšky splátky. Na X-ovej osi je doba splácania, na Y-ovej je koeficient výšky splátky. Ak týmto koeficientom vynásobíte výšku úveru dostanete výšku splátky. Na grafe je vidieť, ako výška splátky s dobou splácania klesá.

Splátka hypotéky závislá na úrokovej sadzbe

Závislosť výšky splátky od úrokovej sadzby je lineárna, teda, čím vyššia úroková sadzba, tým je vyššia splátka hypotéky. Na grafe vidieť priebeh závislosti výšky splátky od úrokovej sadzby. Na X-ovej osi sú úrokové sadzby orientačne od 3,6 po 6,9 a na Y-ovej osi je koeficient výšky splátky. Koeficient stačí vynásobiť výškou požadovaného úveru a získame výšku splátky. Podrobné výpočty hypotéky si spravíte v hypotekárnej kalkulačke.

Splátka hypotéky v závislosti od úrokovej sadzby a doby splácania

Tabuľka závislosti výšky splátky od úrokovej sadzby a doby splácania úveru pre roky 5 až 17 a úrokové sadzby od 3,6% do 6,9% - kliknutím tabuľku zväčšíte.

Splátka hypotéky závislá od úroku a doby splácania roky 5 - 17

Koeficientom z tabuľky pre zodpovedajúcemu dobe splatnosti a úrokovej sadzbe vynásobíte výšku požadovaného úveru, čím vypočítate výšku splátky. Ak Vám banka ponúkne úrok 3,6% a chcete si zobrať hypotéku na 15 rokov, zodpovedajúci koeficient anuitnej splátky je  0,007198 ak týmto koeficientom vynásobíte výšku úveru, napríklad 50000 Eur, získate výšku splátky 359,9 Eur. Tento konkrétny príklad si môžete pozrieť na hypokalkulačke - hypotekárny úver 50000 Eur s úrokom 3.6% na 15 rokov