Čo je to hypotéka?

Hypotéka alebo hypotekárny úver je úver, ktorý je zabezpečený nehnuteľnosťou. Banka na základe znaleckého posudku a hodnotenia žiadateľa poskytne financie na nákup alebo rekonštrukciu nehnuteľnosti.

Čo všetko môžete financovať pomocou hypotéky

Pomocou hypotéky teda môžete financovať kúpu nového bytu, či už novostavby, alebo staršieho bytu, prípadne kúpu domu, alebo rozsiahlejšiu rekonštrukciu. Na základe znaleckého posudku je určená cena nehnuteľnosti, ktorá bude banke slúžiť ako zábezpeka. Žiadateľ predloží banke potvrdenie o výške príjmu, na základe ktorého banka zhodnotí bonitu klienta. Zohľadní životné minimum, podľa rodinnej situácii žiadateľa a na základe výšky žiadanej sumy, finančných možností splácania klienta a znalcom ohodnotenej ceny nehnuteľností rozhodne o poskytnutí úver alebo o zamietnutí hypotéky. Banka si skontroluje úverovú históriu žiadateľa v úverovom registri. Pokiaľ má žiadateľ ďalšie úvery alebo pôžičky zohľadní ich splátky pri možnostiach splácania.

Schválenie a čerpanie hypotéky

V prípade úspešného schválenia hypotekárneho úveru banka poskytne žiadateľovi peniaze na účet. Podľa druhu úveru žiadateľ musí dokladovať jeho použitie, resp. v prípade americkej hypotéky alebo úveru bez dokladovania účelu použitia žiadateľ použije financie podľa svojho zámeru.

Čo ak nebudem splácať hypotéku

V prípade, ak by dlžník prestal splácať splátky hypotéky, banka si uplatní svoje záložné právo a predajom nehnuteľnosti uhradí zostatok úveru. Ide o krajné riešenie, v každom prípade pri akýchkoľvek finančných problémoch, strate zamestnania, alebo inej životnej udalosti, ktorá má vplyv na výšku vášho príjmu, kontaktujte banku vždy prvý, a skúste sa s bankou dohodnúť, vyhnete sa tak neskorším problémom. Spôsobov ako sa dohodnúť či už predĺžením splatnosti, odložením splátok alebo refinancovaním je viac, bližšie informácie v časti čo mám robiť ak nestíham splácať hypotéku.