Kto môže žiadať o hypotéku?

 Žiadateľom o hypotéku musí byť fyzická osoba, ktorá má viac ako 18 rokov. Musí dokladovať svoj aktuálny čistý príjem. V prípade že sa jedná o živnostníka sú zväčša potrebné dve posledné daňové priznania na dokladovanie príjmu.

Hypotéku je možné poskytnúť iba žiadateľom, ktorý nedosiahli dôchodkový vek a majú trvalý pobyt na Slovensku.

V prípade ak o hypotéku žiadajú manželia, je potrebné, aby predložili spoločnú žiadosť o úver. O úvere, resp. o kupovanej nehnuteľnosti musia obaja vedieť a s nákupom aj úverom súhlasiť.